Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar.
Kinderen leren spelenderwijs en door te ontdekken (per toeval). Voor sommige kinderen is dit niet vanzelfsprekend en ontstaat er een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of ervaren zij problemen bij bewegingsvaardigheden.
Een kind kan vaak moeilijk duidelijk maken wat de klachten zijn en wat hiervan de oorzaak is. Ook ouders zien niet altijd meteen dat hun kind anders beweegt dan andere kinderen of zien “iets” maar kunnen het niet precies omschrijven.
Daarom werkt de kinderfysiotherapeut samen met de kinderen, ouders (opvoeders), eventueel leerkrachten en andere betrokken disciplines om ze weer beter te laten functioneren.
Hierdoor ondervinden ze minder problemen bij de gymles, spelen en sporten.